Pre vybrané profesijné skupiny máme zľavový systém. Prvým krokom je registrácia na e-shope. Profesijné zľavy platia na všetok sortiment.
ZľavaUrčené pre
10%Aktívne vojenské zálohy
Armáda SR
Bezpečnostné agentúry
Celná správa
Dobrovoľní hasiči
Hasičský záchranný zbor
Mestská polícia
Polícia SR
Vojnoví veteráni
Väzenská služba
Zdravotnícke zariadenia
5%Airsoftové kluby
Detské spolky (Junák, Skaut...)
Kluby vojenskej histórie (KVH)
Paintball kluby
Prevádzkovateľ webových stránok s vojenskou tematikou
Poľovnícke kluby
Rybárske kluby
Strelecké kluby

Zaregistrovať

Zľava je počítaná z pôvodnej ceny pred zľavou. Pokiaľ je tovar už so zľavou ale profesnú zľavu máte vyššiu, použitá zľava bude podľa profesnej skupiny. Pokiaľ je zľava na tovar vyššia ako je profesijná zľava, použitá zľava bude tá, ktorá je pri tovare. Rovnako tak, pokiaľ máte nastavenú Vernostnú zľavu. Výsledná nákupná cena tak bude tá najmenšia možná.

Postup získania zľavy 10%


1. Zaregistrujte sa.
2. Zašlite nám kópiu prednej strany preukazu, potvrdzujúceho vašu príslušnosť k danej organizácii. Na preukaze musí byť zreteľné vaše meno, ostatné údaje môžete začierniť či rozmazať. Túto kópiu nám môžete zaslať nascanovanú emailom na adresu info@netnakup.sk.
3. Po skontrolovaní našim pracovníkom bude k vášmu účtu pridelená trvale platná zľava a budú sa vám zobrazovať nové, nižšie ceny.

Postup získania zľavy 5%


1. Zaregistrujte sa.
2. Zašlite nám voľnou formou písané čestné vyhlásenie o príslušnosti ku konkrétnemu klubu. Túto kópiu nám môžete zaslať nascanovanú emailom na adresu info@netnakup.sk.
3. Umiestnite na internetové stránky vášho klubu odkaz na Armik.sk. Textový, grafický alebo článok. Umiestnením tohto odkazu majú príslušnú zľavu všetci členovia danej skupiny. Ku konkrétnym užívateľským účtom na Armik.sk je však nutné podať žiadosti jednotlivo.
4. Po skontrolovaní našim pracovníkom bude k vášmu účtu pridelená trvale platná zľava a budú sa Vám zobrazovať nové, nižšie ceny.